Picture Gallery

  

Отечество любезно, как хубаво си ти

 

Отечество любезно, как хубаво си ти!

Как чудно се синее небето ти безкрайно!

Как твоите картини меняват се омайно!

При всеки поглед нови, по-нови красоти:

Тук весели долини, там планини гиганти,

земята пълна с цвете, небете с брилянти...

Отечество любезно, как хубаво си ти!

 

Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата!

Ти сбираш в едно всички блага и дарове:

Хляб, свила, роза, нектар, цвета и плодове,

на Изтокът светлика, на Югът аромата;

Горите ти са пълни с хармония и хлад,

долините с трендафил, гърдите с благодат.

Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата!

 

Иван Вазов

  
Make a Free Website with Yola.